آنفلوانزا در بارداری

آنفلوانزا در بارداری زنان باردار، نسبت به عموم مردم بیشتر با احتمال بیشتری به فرم شدیدتر، عارضه وار به بیماری آنفلوانزا مبتلا می شوند . میزان مرگ و میر به طور قابل توجهی در زنان باردار بیشتر می باشد . علت ایجاد این مشکل به دلیل تغییرات نرمال فیزیولوژیکی می باشد که در طی بارداری […]

read more »