درمان کیست تخمدان

درمان کیست تخمدان یک کیست در تخمدان شما می تواند در طول معاینه لگن پیدا شود. بسته به اندازه آن و اینکه آیا داخل آن از مایع پر شده، جامد یا مخلوط است، پزشک شما احتمالا آزمایشات را برای تعیین نوع آن و اینکه آیا شما نیاز به درمان دارید توصیه می کنید. کیست تخمدان […]

read more »