دکتر خوب برای زایمان سزارین

دکتر خوب برای زایمان سزارین زایمان سزارین ، روشی از است که در آن نوزاد با جراحی و ایجاد برش بر روی شکم مادر متولد می شود. چرا زایمان سزارین انجام می شود؟ زایمان سزارین به طور معمول انجام می شود که عوارض ناشی از بارداری ، زایمان طبیعی واژن را دشوار می کند ، […]

read more »