بارداری های پر خطر

بارداری های پر خطر برخی از بارداری ها منجر به ایجاد مشکل برای مادر و یا جنین می شوند که به آن ها بارداری های پر خطر گفته می شود. این در صورتی می باشد که برخی از زنان حتی بیش از بارداری نیز در معرض خطر قرار دارند، اما با پیشرفت های بسیار مهمی […]

read more »