بی اختیاری ادرار

بی اختیاری ادرار بی اختیاری ادرار یکی از مشکلات بین بانوان به ویژه افراد مسن می باشد . طبق تحقیقات صورت گرفته بیش از یک سوم بانوان به بیماری بی اختیاری ادرار مبتلا هستند . این مشکل ممکن است منجر به افسردگی و یا اضطراب شوند ، بنابراین باید به آن اهمیت داده شود . […]

read more »