فیبروم رحم

فیبروم رحم فیبروم رحم رشد توده های غیر سرطانی رحم است که غالباً در سال های باروری ظاهر می شود. فیبروم های رحمی با افزایش خطر سرطان رحم همراه نیستند و تقریباً هرگز به سرطان مبتلا نمی شوند. فیبروم ها از نظر اندازه از توده های بسیار کوچک که با چشم قابل نمی باشد تا […]

read more »