لاپاراسکوپی تشخیصی

لاپاراسکوپی تشخیصی لاپاراسکوپی تشخیصی یک روش است که اجازه می دهد تا پزشک به طور مستقیم در محتویات شکم یا لگن نگاه کند. این روش معمولا در بیمارستان یا مرکز جراحی سرپایی تحت بیهوشی عمومی انجام می شود (در حالی که شما به خواب و بدون درد). جراح برش کوچک (برش) را زیر شکم ایجاد […]

read more »