ماموگرافی

ماموگرافی آیا اشعه‌ای که خانم ها در زمان انجام ماموگرافی دریافت می‌کنند، می‌تواند در آینده عارضه‌ای بر جای بگذارد ؟ انجام ماموگرافی در چه سنی ضروری می باشد  ؟ سن انجام ماموگرافی مامو گرافی در واقع یکی از روش های تصویر برداری برای تشخیص بیماری سرطان سینه می باشد . سن مناسب ماموگرافی بهترین سن […]

read more »
Call Now Buttonتماس با پزشک