زایمان طبیعی

زایمان طبیعی زمانی که یک مادر باردار در رابطه با زایمان طبیعی می شنود، کلمه ها، تصاویر ، افکار و احساسات ضد و نقیضی به فکرش می رسد. خوب یا بد، این زن باردار از زمانی که یک دختر بچه بوده تا به حال ، در حال جمع آوری اطلاعاتی در زمینه ی چگونگی زایمان […]

read more »