مزایای زایمان طبیعی

مزایای زایمان طبیعی همانطور که می دانید زایمان طبیعی برای سلامت مادر و نوزاد فواید و ایمنی زیادی دارد . در این مطب برخی از مزایای مهم زایمان طبیعی نسبت به سایر روش های زایمان بیان می شود . زایمان سزارین در این زایمان با استفاده از تجهیزات پزشکی و ایجاد برش انجام می شود […]

read more »