بهترین متخصص هیستروسکوپی

بهترین متخصص هیستروسکوپی هیستروسکوپی نوعی آندوسکوپ، داخلی مجرایی است که از آن می توان برای کمک به تشخیص و درمان برخی از بیماری های داخل رحمی استفاده کرد. برطرف کردن چسبندگی های داخل رحم، خارج ساختن میوم های داخل حفره رحم( ساب موکوسل)، برداشتن سپتوم های داخل رحم از جمله مواردی است که با هیستروسکوپی […]

read more »