درد در برقراری رابطه جنسی

برای پیشگیری از درد هنگام رابطه جنسی چه کنیم؟ از جمله نیاز های اساسی انسان برقراری رابطه جنسی با همسر خود می باشد. اما برخی از زوجین در برقراری رابطه جنسی درد های شدید داشته و این مسئله باعث کاهش لذت در آن ها می گردد. طبق تحقیقات صورت گرفته بیش از 30 درصد از […]

read more »